Osteopathie

 

“It is the job of an osteopath to find health, anyone can find disease”

 

(Andrew Taylor Still, 1828-1917, grondlegger van de osteopathie)

 

 

Wat is osteopathie?

 

Osteopathie: integraal herstel
Een osteopaat ziet het lichaam als een netwerk van samenwerkende systemen die elkaar wederzijds beïnvloeden. Deze vorm van geneeswijze gaat ervan uit dat het lichaam een eenheid is en behandelt de hele mens. Niet alleen het symptoom.

 

Als osteopaat onderzoek ik met mijn handen. Ik ga op zoek naar de plekken waar ik bewegingsverlies aantref. Hiervoor onderzoek ik het bewegingsapparaat (gewrichten en spieren), de viscerale structuren (de buik en borstkas) en de schedel. Zo stel ik vast waar in het lichaam bewegingsverlies is. Volgens de osteopathische visie kan bewegingsverlies leiden tot een verstoring van het lichamelijk evenwicht. Dit geeft op den duur klachten.

 

In principe heeft het lichaam van nature het vermogen om weer in evenwicht te komen. Toch blijkt soms dat dit zelfherstel niet meer lukt en blijven de klachten of worden ze zelfs chronisch. Dan kan osteopathie helpen.

 

Ik kijk naar wat u als uniek mens nodig hebt om uw volledige gestel opnieuw in evenwicht te brengen. Na het intakegesprek en het onderzoek behandel ik u met manuele (met de handen) technieken.

 

Uw Consult
Uw osteopatische behandeling verloopt als volgt:

 

Uw persoonlijke profiel. Maakt u een eerste afspraak voor een consult? Dan stuur ik u een intakeformulier toe. Hierop vult u uw klacht(en), uw medische voorgeschiedenis en algemene symptomen in. De vragenlijst nemen we bij het eerste consult samen door. Zo krijg ik een volledig beeld van u en uw klacht(en), en kan ik u gericht onderzoeken.

 

Uw onderzoek. Als osteopaat onderzoek ik met mijn handen. Ik ga op zoek naar de plekken waar ik bewegingsverlies aantref. Hiervoor onderzoek ik het bewegingsapparaat (gewrichten en spieren), de viscerale structuren (de buik en borstkas) en de schedel. Zo stel ik vast welke verstoringen er in het lichaam aanwezig zijn. Hierna volgt de behandeling.

 

Aantal behandelingen. Na de eerste behandeling komt u terug voor controle en behandeling. Dit zal zijn drie tot zes weken later. De ervaring leert dat klachten na twee tot vijf consulten sterk verminderen of verdwijnen.

 

Voor een consult hebt u geen verwijzing van uw huisarts nodig. U belt me of u stuurt me een mail of plant zelf, via afspraak maken, de afspraak.

Voor wie?
Osteopathie behandelt bijna alle mentale en fysieke problemen, en is geschikt voor iedereen – ook voor kinderen en baby’s.

 

Voorkomen. Osteopathie voorkomt ook klachten. We sporen disfuncties, anders gezegd bewegingsverlies, in een vroegtijdig stadium op en sturen ze preventief bij – vóór ze zich als ziekte manifesteren.

 

Genezen. Als osteopaat behandel ik niet de symptomen. Wél zoek ik naar de diepere oorzaak van uw ziekte. Ik hou daarbij rekening met alle facetten van de mens: lichaam én psyche. Zo krijgt u bij chronische klachten vaak de sleutel tot genezing of verlichting van uw klachten.

 

Osteopathie behandelt uw klachten. U kunt met uw acute of chronische klachten bij mij terecht. Hieronder vindt u een overzicht. Wilt u weten of een osteopatische behandeling bij uw specifieke probleem helpt? Neem gerust contact met me op.
– Maag-, lever-, en darmklachten
– Spier- en gewrichtsklachten
– Menstruatie- en overgangsklachten
– Vruchtbaarheidsproblemen
– Chronische klachten aan de urinewegen
– Vermoeidheid
– Stress / burn-out
– Hoofdpijn en migraine